OZ9F | +45 4277 6813 | oz x 9 x f@oz9f.dk | before @ is only oz9f

  • Hej verden!

    Velkommen til OZ9F – Leif. Her vil der i tiden fremover komme mere information og data i relation til mit virke som radioamatør. Beskrivelser af de ting jeg selv har bygget og andet jeg har testet/afprøvet.