OZ9F | +45 4277 6813 | oz x 9 x f@oz9f.dk | before @ is only oz9f

Antenner

Her kommer beskrivelser og målinger på antenner jeg har bygget.