OZ9F | +45 4277 6813 | oz x 9 x f@oz9f.dk | before @ is only oz9f

3 element 70 MHz DK7ZB

3 element 70 MHz DK7ZB antenne

 

Jeg havde på et tidspunkt brug for en antenne til 70 MHz, så valget faldt på DK7ZB, som er nemme at efterbygge.

Her er test opsætningen.

Tilslutningsboks som også indeholder dipol og DK7ZB-match.

Tilslutningskassen er monteret på bommen. N-stikket er klargjort til montering af DK7ZB- match.

Dipolen er klar.

Matchen er monteret på dipolen og N-stikket.

Samme bare en anden vinkel.

Første måling med min DG8SAQ VNWA. Den viser at antennen er lidt for lang, idet resonansen er på 69,77 MHz.

Der er kortet af dipolen og vi er flyttet lidt op i frekvens.

 Det ser bedre ud. jeg har kortet dipolen op med ca. 2 gange 7,5 mm.
Når antennen kommer op i den rigtige højde vil resonansen flytte op i frekvens.