OZ9F | +45 4277 6813 | oz x 9 x f@oz9f.dk | before @ is only oz9f

Digital POWER & SWR meter

Et hjemmebygget 
Digital POWER & SWR meter

Jeg og flere andre fandt på at vi skulle prøve at bygge et POWER & SWR meter med digital visning af effekt og SWR.
Etfer nogen søgen på internettet, fandt jeg en artikel af en italiensk radioamatør.
Artikel er oversat fra en artikel udarbejdet af IK3OIL, og der er givet tilladelse til at oversætte og bruge artiklen i Danmark. Artiklen er brugt som inspiration i EDR Afdeling Fredericia. Print er fremstillet af strygeprint. I forbindelse med at jeg lavede en artikel det danske OZ magasin var der en radioamatør som havde rentegnet printudlægene, så de passede på et 2 x 16 karakter LCD display og det har vi brugt.
Det oprindelige projekt blev udviklet af en lille gruppe radioamatører fra den lokale ARI klub i Padova. Softwaren blev udviklet af Danilo (IW3EGT), der administrerer klubbens “mikroprocessor gruppe”, mens Francesco (IK3OIL) tog sig af SWR broen og print designet (PBC).

Ovenstående er så mit Digitaludlæste VSWR og POWER METER.

Vi var i alt 14 amatører som startede på dette projekt. Desværre er ikke alle er kommet i mål!
Vi er på ovenstående billede i gang med at fremstille print til styreprint og retningskobleren. I forgrunden er det OZ3G – John der føre strygejernet.

Printet er rentegnet og tilpasset således at der kan monteres et 1602 display direkte på stryreprintet. OZ1GID havde været den dygtige rentegner. Her er det printet til SMD udgaven af PIC-kredsen.

Der er boret huller i printet og dernæst er alle komponenter monteret. Dette print trænger til at blive rengjort.

Inden vi kom så langt skulle der efter strygningen og rengøringen af papir en tur med jernclorid for at bortætse kobber. De fleste fik nogle fine resultater.

Her over: Komponet siden, der er boret hulle og er nu klar til montering.

Her under: Bagsiden med undersænknings huller. Det er jo ikke alle forbindelserne der skal til stel.   

 

Så er der monteret komponenter og stik. Så kan man lave en justering af spændinger mv.

Jeg har lavet en lille vejledning som bliver tilgængelig her på siden.